Ενημερώσεις

Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 2 αυτοκινήτων για ακόμη ταχύτερη εξυπηρέτησή σας!
Από το 2015 προσθέσαμε ακόμη μια πλήρως αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών, της κορυφαίας στο χώρο εταιρείας MAHA, με σκοπό μας τους ταχύτερους ελέγχους σεβόμενοι το χρόνο σας!

Άμεση κλήση

Υπηρεσίες

Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων

 • ΚΤΕΟ Επιβατικών Οχημάτων και Φορτηγών Μεικτού Βάρους έως και 3,5 Τόνους

  Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων θεσμοθετήθηκε το 1985. Είναι υποχρεωτικός βάση νομοθεσίας και στη Σύρο ξεκίνησε το 2012. Πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 2 χρόνια από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος). Για ΤΑΞΙ και Ασθενοφόρα ο αρχικός έλεγχος διενεργείται 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας και ο περιοδικός ανά 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου .
 • ΚΤΕΟ Μοτοσυκλετών

  Ο τεχνικός έλεγχος δικύκλων θεσμοθετήθηκε το 2009. Στη Σύρο Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012. Είναι υποχρεωτικός και πρέπει να διενεργείται κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 2 χρόνια από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).
 • ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων (Φορτηγά - Λεωφορεία - Ρυμουλκούμενα)

  Στο ΚΤΕΟ μας ελέγχονται και Βαρέα οχήματά. Ο τεχνικός έλεγχος των βαρέων οχημάτων είναι υποχρεωτικός. Στη Σύρο ξεκίνησε το 2012 και πρέπει να διενεργείται 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και ανά 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

  Στη Σύρο ο Θεσμός ξεκίνησε το 2012 όταν τα οχήματα πέρασαν για πρώτη φορά ΚΤΕΟ. Το ΚΤΕΟ μας εκδίδει Κάρτες Καυσαερίων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.Τα Επιβατικά ΙΧ, τα Εκπαιδευτικά και Φορτηγά≤3,5 τόνων οφείλουν να ανανεώνουν την Κάρτα Καυσαερίων κάθε χρόνο. Τα Ε.Δ.Χ - ΤΑΞΙ, Φορτηγά>3,5 τόνων και τα Λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να ανανεώνουν την Κάρτα Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ) κάθε έξι μήνες.
 • Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

  Διεξάγεται σε ένα ή περισσότερα συστήματα ενός οχήματος κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη όπως ακριβώς γίνεται και ένας περιοδικός έλεγχος. Δεν υποκαθιστά τον περιοδικό έλεγχο, ενώ για τη διενέργειά του απαιτείται η ύπαρξη ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον το όχημα έχει την υποχρέωση). Με εκούσιο τεχνικό έλεγχο μπορούν να ελεγχθούν και οχήματα με ξένες πινακίδες. Ο προληπτικός έλεγχος σε ένα όχημα μπορεί να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις (ατυχήματα, ζημιές) και να μειώσει το κόστος επισκευής.
 • Ειδικός Έλεγχος Διασκευής Υγραερίου/Φυσικού Αερίου

  Είναι ο τεχνικός έλεγχος για την έγκριση της διασκευής ενός οχήματος να λειτουργεί με υγραέριο ή Φυσικό Αέριο (LPG/CNG). Διεξάγεται μία φορά μετά τη διασκευή, έτσι ώστε να γίνει η προσθήκη του νέου καυσίμου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κι έπειτα κάθε φορά που γίνεται αλλαγή της δεξαμενής , του πνεύμονα ή του εγκεφάλου της εγκατάστασης. Ο αρχικός έλεγχος διασκευής και η δήλωση της εγκατάστασης υγραερίου πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα (30 ημέρες) από την ημέρα εγκατάστασης (βάση του τιμολογίου/απόδειξης και της υπεύθυνης δήλωσης του εγκαταστάτη) σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις αλλαγές των κυρίων χαρακτηριστικών της άδειας κυκλοφορίας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περιπτώσεις αφαίρεσης εγκατάστασης διπλού καυσίμου, για την ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας.
 • Ειδικός Έλεγχος ABS

  Αφορά αποκλειστικά βαρέα οχήματα (Φορτηγά - Λεωφορεία - Ρυμουλκούμενα). Με την εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) ,Βαρέα οχήματα των κατηγοριών Μ2,Μ3,Ν2,Ν3.Ο3 και Ο4 οφείλουν να φέρουν συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση και οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να το δηλώσουν στην άδεια κυκλοφορίας. Αν ένα όχημα φέρει εκ κατασκευής ABS και δεν είναι δηλωμένο στην άδεια κυκλοφορίας τότε θα πρέπει να διενεργηθεί στο ΚΤΕΟ ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος προεγκατεστημένου ABS ,να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση και να εφοδιαστεί το όχημα με νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών. Στην περίπτωση που έχει τοποθετηθεί στο όχημα σύστημα ABS εκ των υστέρων και όχι εκ κατασκευής , θα πρέπει να διενεργηθεί ο ειδικός έλεγχος για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ABS, να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση από το ΚΤΕΟ και να εφοδιαστεί το όχημα με τη νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.
 • ΚΤΕΟ Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR

  Οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (π.χ. βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων - χημικών, φορτηγά μεταφοράς εκρηκτικών κλπ) οφείλουν να ελέγχονται κατά τη συμφωνία ADR. Η συμφωνία ADR αποτελεί την «Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων» και έχει ονομαστεί έτσι από τα αρχικά των λέξεων του γαλλικού κειμένου «Accord European relatif au transport international des merchandises dangereuses par route». Από τον Δεκέμβριο του 2013 μετά από εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξετάσεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο των ελεγκτών μας, το ΚΤΕΟ μας εξουσιοδοτήθηκε για ελέγχους οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων και ευπαθών τροφίμων ADR-ATP, με σκοπό την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και την εξάλειψη του κόστους μεταφοράς στην Αθήνα, για τον ετήσιο υποχρεωτικό έλεγχο ΚΤΕΟ και την έκδοση πιστοποιητικού ADR. Ο τεχνικός έλεγχος αυτών των οχημάτων είναι ετήσιος.
 • ΚΤΕΟ Εκπαιδευτικών Οχημάτων

  Για να μπεί στο έργο της εκπαίδευσης ένα όχημα (Επιβατικό ΙΧ, Φορτηγό, Λεωφορείο, Συρμός, Δίκυκλο) πρέπει να περάσει ειδικό αρχικό έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος ώστε να πιστοποιηθεί ότι πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία για την κατηγορία του ως εκπαιδευτικό. Μετά ελέγχεται ένα χρόνο από την ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου.

Υπηρεσία Υπενθύμισης Ελέγχου

 • Υπενθύμιση Τεχνικού Ελέγχου

  Στο ΚΤΕΟ μας μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δε θα παρέλθει η τελική ημερομηνία που προβλέπεται για τον τακτικό έλεγχο του οχήματός σας χωρίς να το αντιληφθείτε. Αναλαμβάνουμε εμείς να σας ενημερώσουμε έγκαιρα ώστε να αποφύγετε περιττά έξοδα και πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση εκπρόθεσμου ελέγχου.
 • Υπενθύμιση Λήξης Κάρτας Καυσαερίων

  Στο ΚΤΕΟ μας σας ενημερώνουμε εντελώς Δωρεάν για την ημερομηνία λήξης της Κάρτας Καυσαερίων σας.
 • Προσθήκη Στοιχείων σας για Υπενθύμιση Ελέγχου

  Πολύ γρήγορα και απλά μπορούμε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία σας με σκοπό να σας ενημερώνουμε έγκαιρα,για οποιοδήποτε όχημα αγοράσατε καινούργιο ή μεταχειρισμένο, για τις ημερομηνίες λήξης του ΚΤΕΟ και της Κάρτας Καυσαερίων.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ επιβατικών Οχημάτων και μικρών Φορτηγών

  • Άδεια κυκλοφορίας ή προσωρινή άδεια σφραγισμένη από αρμόδια υπηρεσία • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κ.λπ. • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν) • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων, μετωπικής προστασίας bull bars ή μετασκευής του οχήματος) • Βεβαίωση τοποθέτησης μεμβρανών (για οχήματα τα οποία φέρουν επικολλημένες μεμβράνες στους υαλοπίνακες) • Ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (αν υπάρχει κοτσαδόρος)
 • Επιπλέον Δικαιολογητικά για τον έλεγχο Εκπαιδευτικού οχήματος

  Μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Ι.Χ. αυτοκίνητα απαραίτητα να έχετε: • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών) • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Επιπλέον Δικαιολογητικά για τον έλεγχο ΤΑΞΙ

  Μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Ι.Χ. αυτοκίνητα απαραίτητα να έχετε:• Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης ΗΑΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα • Πιστοποιητικό CB (αφορά μόνο τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)
 • Απαραίτητα Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ Ανάριθμου Οχήματος

  • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κ.λπ. • Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που ο προσκομίζων το όχημα δεν είναι ο ιδιοκτήτης• Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος) • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό) • Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)
 • Απαραίτητα Δικαιολογητικά Φορτηγών

  • Άδεια κυκλοφορίας ή προσωρινή άδεια σφραγισμένη από αρμόδια υπηρεσία • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κ.λπ. • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν) • Βεβαίωση Ταχογράφου • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή βεβαίωση απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται) • Βεβαίωση για την οπίσθια υδραυλική πόρτα (αν υφίσταται) ή αναγραφή των στοιχείων αυτής στην άδεια κυκλοφορίας • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων, ή μετασκευής του οχήματος) • Πιστοποιητικό ανυψωτικού μηχανήματος (ισχύει για γερανοφόρα οχήματα ταξινομημένα μετά τις 17/7/2008)
 • Επιπλέον Δικαιολογητικά για Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR

  Μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για Φορτηγά απαραίτητα να έχετε: • Πρακτικό δοκιμών ADR από φορέα ελέγχου της χώρας μας ή για εξοπλισμό υπό πίεση από κοινοποιημένο φορέα. • Ογκομέτρηση (για βυτιοφόρα οχήματα) • Πιστοποιητικό έγκρισης ADR από ΚΤΕΟ • Βεβαίωση αντιπροσωπίας για το ABS και τον επιβραδυντή (εφόσον απαιτείται) • Πιστοποιητικό Σωληνώσεων (για βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης)
 • Απαραίτητα Δικαιολογητικά Λεωφορείων

  • Άδεια κυκλοφορίας ή προσωρινή άδεια σφραγισμένη από αρμόδια υπηρεσία • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κ.λπ. • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν) • Βεβαίωση Ταχογράφου • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή βεβαίωση απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται)
 • Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων

  • Άδεια κυκλοφορίας • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κ.λπ.
 • Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ειδικού Ελέγχου Υγραεριοκίνησης

  • Άδεια κυκλοφορίας • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κλπ • Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που ο προσκομίζων το όχημα δεν είναι ο ιδιοκτήτης • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραερίου με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης • Πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια πώλησης υλικών ή παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, από τις οποίες θα προκύπτει ότι όλα τα υλικά είναι καινούργια • Σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης • Επικυρωμένη φωτοτυπία της μετάφρασής της και σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης, αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ.
 • Δικαιολογητικά Ειδικού Ελέγχου Εγκατάστασης ABS

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα μας • Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης, εξουσιοδοτημένου τεχνίτη ABS • Βεβαίωση καλής λειτουργίας ABS εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ABS • Έγκριση τύπου ή φύλλο δοκιμών του ABS • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), εφόσον το όχημα έχει υποχρέωση • Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του.

Εμπειρίες

πριν από έναν χρόνο
Γρήγορη και καλή εξυπηρέτηση με θετικές και ουσιαστικές συμβουλές.
- Nikos G
πριν από 2 χρόνια
Πολύ καλη εξυπηρέτηση και άμεση.
- Nikos S
πριν από 2 χρόνια
ΑΨΟΓΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ!!
- GEORGE K

Σχετικά με εμάς

Ξεκινήσε τη λειτουργία του στο Κάτω Μάννα Σύρου τον Απρίλιο του 2012 με δύο γραμμές ελέγχου. 1 μικτή γραμμή ελέγχου ελαφρών και βαρέων οχημάτων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Το 2015 προστέθηκε ακόμη μία γραμμή ελέγχου αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών με ταυτόχρονο έλεγχο τριών οχημάτων!

 Είναι πιστοποιημένος Φορέας ελέγχου οχημάτων με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για να λάβει την άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις  και κριτήρια του Υπουργείου Μεταφορών. 


Εξοπλισμός

Με κύριο στόχο την οδική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος διενεργούμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους χρησιμοποιώντας 3 αυτόματες γραμμές ελέγχου,  διαθέτοντας τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό ελέγχου  της κορυφαίας στον κόσμο Γερμανικής εταιρείας ΜΑΗΑ. Ο εξοπλισμός μας ελέγχεται και διακριβώνεται κάθε χρόνο πετυχαίνοντας υψηλή ποιότητα και ακρίβεια στους τεχνικούς ελέγχους ώστε να αναδεικνύεται η πραγματική κατάσταση των οχημάτων.

 

Προσωπικό

Το προσωπικό της επιχείρησης αποτελείται από Μηχανικούς Πολυτεχνείου, ΤΕΙ  και Μηχανικούς αυτοκινήτων, με εμπειρία και ειδικές εκπαιδεύσεις που διασφαλίζουν την αρτιότητα όλων των τεχνικών ελέγχων που υλοποιούνται.  Όλο το προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο,  έχει πιστοποιηθεί από εξωτερικούς φορείς  καθώς και από το Υπουργείο Μεταφορών και είναι πιστοποιημένοι τεχνικοί ελεγκτές οχημάτων.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΚΤΕΟ:

Οχήματα που εξυπηρετούμε : ΙΧ Επιβατικά, ΤΑΞΙ, Ασθενοφόρα, Φορτηγά,  Συρμούς - ρυμουλκούμενα, Λεωφορεία, Βυτιοφόρα ADR - ATP.

Κάρτα Καυσαερίων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Ειδικοί Έλεγχοι Υγραεριοκίνησης (Αρχικός - Περιοδικός). 

Ειδικοί έλεγχοι ABS

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή – αποστολή ασυνόδευτων οχημάτων από τα πλοία με ειδικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

 

ADR-ATP

Από τον Δεκέμβριο του 2013 πιστοποιηθήκαμε και για ελέγχους οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων και ευπαθών τροφίμων ADR-ATP, με σκοπό μας να εξυπηρετήσουμε τους Κυκλαδίτες επαγγελματίες και να μειώσουμε το κόστος μεταφοράς των οχημάτων τους  εκτός Κυκλάδων,για τον ετήσιο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο.

 

Φιλοσοφία

Θεωρούμε ότι ο σεβασμός στον πολίτη, η τεχνική επάρκεια, η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, η αξιοπιστία της επιχείρησης, αλλά και η δέσμευση με στόχο την διαρκή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών είναι κριτήρια που αναδεικνύουν, σε βάθος χρόνου, την επιχείρηση που κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία

Άμεση κλήση
 • 2281 075500
 • 2281 075501
 • 694 026 5000

Διεύθυνση

Λήψη οδηγιών
Eparchiaki Odos Kato Manna - Megas Gialos
Σύρος Ερμούπολη 84100
Ελλάδα

Ωράριο λειτουργίας

Δευ:9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.
Τρί:9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.
Τετ:9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.
Πέμ:9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.
Παρ:9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.
Σάβ:Κλειστά
Κυρ:Κλειστά
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.